หากดอกไม้ใบหญ้าไม่ได้รับน้ำ
ก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด
ในลำต้นของต้นไม้จะมีท่อเล็กๆ
ทำหน้าที่ส่งสารอาหาร
และนำน้ำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
หากไม่มีน้ำที่เพียงพอ
ท่อเล็กๆ นี้ก็จะหยุดทำงาน
ทำให้ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโต

ภายในลำต้นของต้นหญ้า
ก็เหมือนกับมีถุงน้ำ
เห็นกันอยู่เช่นนี้แหละ
ถ้าถุงน้ำไม่มีน้ำ ก็จะแฟบ
ถ้าต้นหญ้า รากหญ้า ใบหญ้า ดอกหญ้า
ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ก็จะอับเฉา

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.10.250.11|1.10.250.11) on 2015-03-03 05:54