เวลาเราเหยียบย่างเข้าประตู ประตูอัตโนมัติก็จะเปิดเอง
ทั้งนี้เป็นเพราะ ที่หน้าประตูมีเซนเซอร์ คอยดักสัญญาณ
เมื่อเราเดินไปถูกกับสัญญาณที่คอยตรวจจับโดยเซนเซอร์
ประตูที่จะเปิดเองได้
ประตูอัตโนมัตินี้ใช้พลังงานไฟฟ้าเปิดปิด
เครื่องจักรกลทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีสวิตท์เปิดปิด
สวิตท์เปิดปิดของประตูอัตโนมัติ ก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเอง

edit @ 15 Mar 2013 23:07:56 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet