เครื่องดนตรีชิ้นแรกๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา
คาดว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่เคาะให้จังหวะ
ทำมาจาก กิ่งไม้, ก้อนหิน, กระดูกของสัตว์
มนุษย์โบราณนำวัสดุเหล่านั้นมากระทบกันเป็นจังหวะ
ก็สามารถสร้างจังหวะของเสียงดนตรีได้

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.47.67.101|1.47.67.101) on 2015-02-17 13:55